11.7.2021

V rámci exkurze se účastníci seznámí s historií zaniklých vsí na trase: okruh z bývalého Waldorfu přes vrchol U Svícnové jedle, býv. Frančinu a Železnou Huť. Ukázky managementových opatření v krajině – extenzivní sady a tůně.

Přírodou zaniklých vsí pod Velkým Zvonem
Den: neděle 11. července 2021
Čas: 10:00
Místo: Sraz v 10:00 na křižovatce v centru bývalé obce Waldorf (49°34’9″N, 12°37’11″E).
Doprava tam a zpět: pouze individuální.
Trasa: Okruh z bývalého Waldorfu přes vrchol U Svícnové jedle, býv. Frančinu a Železnou Huť (délka cca 7 km).
Průvodce: Bc. Miroslav Žižka (AOPK ČR, RP Správa CHKO Český les)
Kontakt: M. Žižka, tel.: 725 724 957
Poznámka: Nezapomeňte terénní obuv, deštník a svačinu.

AKTUALITY 

Okolím Doubravy

Uklidíme Sorgen

Muzeum Cheb opět otevřeno!