10.9.2023

Navštívíme rozsáhlé horské rašeliniště významně ovlivněné těžbou rašeliny. Ukážeme si jak zbytky původní vegetace vrchoviště s glaciálním reliktem břízou trpasličí, tak regenerující silně zvodnělé plochy. Ukážeme si stanoviště pískorypky nohaté a kukaččí včely nomády horské. Navštívíme i menší, ale velmi dobře zachovalá, lesní rašeliniště mimo chráněné území a budeme pátrat po zbytcích bohaté populace vzácných plavuníků na východním úbočí Smrčiny. Cestou zpět si prohlédneme biotopy rozvalin v obci Rolava a vzácnou flóru na ně vázanou. Uvidíme možná i vítod douškolistý a kapradinu laločnatou.

Přírodní rezervace Přebuzské vřesoviště a okolí
Den: neděle 10. září 2023
Čas: 14:00
Místo: Sraz ve 14:00 na severním konci města Přebuz (50°22’21″N, 12°36’55″E), parkování se doporučuje ve středu obce kolem městského úřadu. Exkurze bude trvat cca 4–5 hodin.
Doprava: TAM a ZPĚT: pouze individuální.
Trasa: Terénní vycházka do přírodní rezervace Přebuzské vřesoviště a zajímavých lokalit v jejím okolí. Délka trasy bude cca 6–7 km. Většina trasy povede mimo cesty náročným terénem rašelinišť, půjdeme po nestabilním mokvavém terénu. Vhodné pro zdatnější návštěvníky. Nutné holínky nebo alespoň vyšší pohorky. Kvůli vyloučení plašení vzácných druhů ptáků je vyloučena přítomnost psů.
Průvodce: Mgr. Vladimír Melichar (botanik, Pila)
Kontakt: tel.: 606 405 384