polovina října 2021

Lze chránit přírodu ve vojenském prostoru? A má to vůbec smysl? Vždyť kam noha vojáka vkročí, tak sto let tráva neroste. Anebo ne? Odpovědi a náměty k zamyšlení přinese přednáška v rámci akcí „Valeč – brána Doupova“. 

Principy ochrany přírody v Doupovských horách
Den: pátek polovina října 2021
Čas: 17:00
Místo: Státní zámek Valeč, sál ve správní budově u zámku.
Přednášející: Ing. Petr Jiskra (AOPK ČR, RP Správa CHKO Slavkovský les)
Kontakt: P. Jiskra, tel.: 724 705 654
Poznámka: Přesný termín konání bude včas upřesněn na www.zamek-valec.cz nebo www.slavkovskyles.ochranaprirody.cz.