12.9.2021

Prezentace výsledků studentského landartového workshopu na téma “Interpretace historie v krajině”. ČZÚ Praha a Hochschule Weihenstephan Triesdorf.

Prezentace výsledků studentského landartového workshopu v okolí Nemanic
Den: neděle 12. září 2021
Čas: bude upřesněno před akcí.
Místo: Okolí obce Nemanice v Českém lese.
Doprava tam a zpět: pouze individuální.
Kontakt: L. Koryťáková Nováková, tel.: 728496 075
Poznámka: Sledujte www.ceskyles.ochranaprirody.cz.

AKTUALITY 

Okolím Doubravy

Muzeum Cheb opět otevřeno!