PŘEDNÁŠKY VE VALDŠTEJNSKÉ OBRAZÁRNĚ

Petr Rojík: Cesta z Chebu do středu Země

 23.2.2022, 17:30

Hrdinové Vernova románu „Cesta do středu Země“ se nasoukali dolů jícnem vyhaslé islandské sopky. Věřme, že se to podaří i nám z vulkanického Chebska. Nepotřebujeme přilbu, stačí trocha obrazové techniky. Díky ukázkám pevných hornin, tvárných kamenů, vysokotlakých minerálů, útržků hornin vynesených […]

Únor 23. 2022|Ohlédnutí, Přednášky|

Milan Brož a kol.: Nejen západočeská zemětřesení jsou unikátním přírodním jevem…

 10.3.2022, 17:30

Přednáška Milana Brože a kolektivu spoluautorů (Jana Doubravová, Jakub Klicpera, Pavla Hrubcová, Tomáš Vylita a Jiří Mesner), jejíž celý název zní: “Nejen západočeská zemětřesení jsou unikátním přírodním jevem Karlovarského kraje – Geofyzikální Centrum ve Skalné vychovává nové přírodovědce pro západní Čechy”, […]

Březen 10. 2022|Ohlédnutí, Přednášky|

Vladislav Rapprich: Kouzlo sopek Karlovarského kraje

 31.3.2022, 17:30

Přestože patří Karlovarský kraj k těm nejmenším, i na této omezené ploše se sešla celá řada zajímavých sopečných fenoménů. Nejzajímavější vulkanologické lokality, spolu s interpretací jejich vzniku představí vulkanolog Vladislav Rapprich. V rámci virtuálního výletu navštívíme štítový vulkán Doupovských hor, ale také nejmladší […]

Březen 31. 2022|Ohlédnutí, Přednášky|
AKTUALITY