# publikace

/# publikace

KNEDLÍK – KLOSS – KNÖDEL

,

KNEDLÍK – KLOSS – KNÖDEL ANEB KNEDLÍKOVÉ NEBE
SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ A RECEPTŮ

Dvojjazyčná obrazová publikace vznikla jako doprovodný text ke stejnojmenné výstavě pořádané v chebském muzeu. V několika kapitolách fundovaně shrnuje historii výroby knedlíků nejen v českých, […]

KUCHYNĚ STARÉHO CHEBU

,

Eva Dittertová, Václav Malovický:
KUCHYNĚ STARÉHO CHEBU

První česky psaná kuchařka starého Chebu a Chebska obsahuje více než 300 původních receptů, sesbíraných ze starých místních novin, od kuchařek a Chebanů žijících Bavorsku. Čtenář zde nalezne mimo jiné […]

BOLEST V KAMENI

, ,

Mgr. Zbyněk Černý, PhDr. Tomáš Dostál:
BOLEST V KAMENI. POMNÍKY PADLÝM V I. SVĚTOVÉ VÁLCE

Dvojjazyčná publikace přináší po odborné stránce velmi erudovaný text vzniklý na základě důkladné heuristické přípravy a podrobného archivního výzkumu. Mapuje historii vojenských […]

ZMIZELÉ CHEBSKO

,

Jaromír Boháč, Roman Salamanczuk:
ZMIZELÉ CHEBSKO – DAS VERSCHWUNDENE EGERLAND

– VYPRODÁNO !
Zničené obce a osady okresu Cheb po roce 1945. Kniha dokumentuje proměny bývalého politického okresu Cheb po roce 1945, kdy plánované i neplánované […]

OSVOBOZENÍ-LIBERATION-CHEB 1945

,

Jitka Chmelíková:
OSVOBOZENÍ-LIBERATION-CHEB 1945

– VYPRODÁNO !
Publikace sleduje široké časové období sahající od předválečných let až téměř do současnosti. Hlavní pozornost je však věnována událostem druhé světové války na Chebsku a době těsně poválečné.

Vydalo Krajské […]

PÍSEŇ O LORETĚ

,

Petr Beran:
PÍSEŇ O LORETĚ

Publikace zpracovává historii významného mariánského poutního místa nacházejícího se nad Starým Hrozňatovem nedaleko Chebu. Osudy hrozňatovské Lorety jsou popsány v pěti kapitolách: Starý Hrozňatov – uvedení do dějin poutního místa. Doba vzniku […]

MAESTRO RUDOLF SERKIN

,

Jitka Chmelíková:
MAESTRO RUDOLF SERKIN

– VYPRODÁNO !
Katalog výstavy ke 100. výročí narození významného světového klavíristy, chebského rodáka Rudolfa Serkina.

Vydalo Krajské muzeum Cheb ve spolupráci se Státním okresním archivem v Chebu, Cheb 2003. Brož., 88 […]

JAK SE DŘÍVE HOSPODAŘILO

,

Iva Votroubková:
JAK SE DŘÍVE HOSPODAŘILO 
WIE FRÜHER GEWIRTSCHAFTET WURDE

– VYPRODÁNO !
Katalog stejnojmenné výstavy (2003). Česko-německá verze: překlad Dr. Ralf Heimrath, Mgr. Václav Mls. Katalogový soupis 125 vybraných sbírkových předmětů, doplněný 20 černobílými fotografiemi. Úvod katalogu […]

OSUDY CHEBSKÝCH ŽIDŮ

,

Jitka Chmelíková:
OSUDY CHEBSKÝCH ŽIDŮ

– VYPRODÁNO !
Autorka se věnuje dějinám židovského obyvatelstva v Chebu a zaměřuje se na dosud v regionální literatuře nijak komplexně nepostižené období vymezené 2. polovinou 19. století na jedné straně […]

CHEB – MĚSTO

,

Jaromír Boháč:
CHEB – MĚSTO
Historicko-turistický průvodce č. 11.

Stručné dějiny města Chebu a jeho památek s více než 100 dosud nevídanými fotografiemi starého Chebu + dva situační plány (jeden současný a jeden s již nespatřenými stavbami z […]

CHEBSKÝ LIDOVÝ NÁBYTEK

,

Iva Votroubková:
CHEBSKÝ LIDOVÝ NÁBYTEK
Katalog sbírky Chebského muzea.

Katalog představuje rozsáhlý soubor malovaného lidového nábytku ve sbírkách Chebského muzea. Podává výklad o konstrukční stavbě nábytku a užívaných výzdobných motivech. Nastiňuje problematiku sbírky a v katalogových popisech představuje […]

CHEBSKÉ KAMNÁŘSTVÍ

,

Pavel Šebesta, Iva Votroubková:
CHEBSKÉ KAMNÁŘSTVÍ – OD STŘEDOVĚKU K WILLI RUSSOVI

Česká verze VYPRODÁNA !
Doplňková publikace ke stejnojmenné výstavě z roku 1994.Vydalo Chebské muzeum, Cheb 1994.
Brož., 7 str., česká verze: 10 Kč, německá verze: […]

UŽITÉ UMĚNÍ SECESE

,

Jan Mergl:
UŽITÉ UMĚNÍ SECESE – VE SBÍRKÁCH ZÁPADOČESKÝCH MUZEÍ

Katalogový soupis 140 vybraných předmětů, reprezentujících secesní užité umění ve sbírkách západočeských muzeí. V publikaci je zařazeno 50 barevných fotografií vybraných předmětů. Katalog je doplněn přehledem literatury […]

PTACTVO CHEBSKA

,

PTACTVO CHEBSKA

Publikace Ptactvo Chebska je doprovodnou publikací k výstavě „Ptáci se vracejí! …k poctě Františka Lagarde“, která se uskutečnila v Muzeu Cheb od 12. září do 11. listopadu 2013. Nejde však o klasický výstavní katalog. […]

OBRAZY CHEBU

, ,

Michaela Bäumlová – Zbyněk Černý – Marcel Fišer:
OBRAZY CHEBU. IKONOGRAFIE MĚSTA OD NEJSTARŠÍCH VYOBRAZENÍ DO 20. STOLETÍ.
BILDER VON EGER. IKONOGRAFIE DER STADT VON DEN ÄLTESTEN ABBILDUNGEN BIS INS 20. JAHRHUNDERT.

Ve dvou samostatných jazykových mutacích vydaná […]

PŘÍZNIVÉ SVĚTLO

, ,

Zbyněk Černý
PŘÍZNIVÉ SVĚTLO. CHEBSKÉ FOTOGRAFICKÉ ATELIÉRY (1849–1945)
GUTES LICHT. EGERER FOTOATELIERS (1849–1945)

Kniha pojednává o historii chebských fotografických ateliérů v rozmezí let 1849 – 1945. Věnuje se více jak padesáti fotografům, kteří se rozhodli spojit svůj profesní […]