muzeologické

/muzeologické

KNEDLÍK – KLOSS – KNÖDEL

,

KNEDLÍK – KLOSS – KNÖDEL ANEB KNEDLÍKOVÉ NEBE
SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ A RECEPTŮ

Dvojjazyčná obrazová publikace vznikla jako doprovodný text ke stejnojmenné výstavě pořádané v chebském muzeu. V několika kapitolách fundovaně shrnuje historii výroby knedlíků nejen v českých, […]

MAESTRO RUDOLF SERKIN

,

Jitka Chmelíková:
MAESTRO RUDOLF SERKIN

– VYPRODÁNO !
Katalog výstavy ke 100. výročí narození významného světového klavíristy, chebského rodáka Rudolfa Serkina.

Vydalo Krajské muzeum Cheb ve spolupráci se Státním okresním archivem v Chebu, Cheb 2003. Brož., 88 […]

JAK SE DŘÍVE HOSPODAŘILO

,

Iva Votroubková:
JAK SE DŘÍVE HOSPODAŘILO 
WIE FRÜHER GEWIRTSCHAFTET WURDE

– VYPRODÁNO !
Katalog stejnojmenné výstavy (2003). Česko-německá verze: překlad Dr. Ralf Heimrath, Mgr. Václav Mls. Katalogový soupis 125 vybraných sbírkových předmětů, doplněný 20 černobílými fotografiemi. Úvod katalogu […]

CHEBSKÝ LIDOVÝ NÁBYTEK

,

Iva Votroubková:
CHEBSKÝ LIDOVÝ NÁBYTEK
Katalog sbírky Chebského muzea.

Katalog představuje rozsáhlý soubor malovaného lidového nábytku ve sbírkách Chebského muzea. Podává výklad o konstrukční stavbě nábytku a užívaných výzdobných motivech. Nastiňuje problematiku sbírky a v katalogových popisech představuje […]

CHEBSKÉ KAMNÁŘSTVÍ

,

Pavel Šebesta, Iva Votroubková:
CHEBSKÉ KAMNÁŘSTVÍ – OD STŘEDOVĚKU K WILLI RUSSOVI

Česká verze VYPRODÁNA !
Doplňková publikace ke stejnojmenné výstavě z roku 1994.Vydalo Chebské muzeum, Cheb 1994.
Brož., 7 str., česká verze: 10 Kč, německá verze: […]

UŽITÉ UMĚNÍ SECESE

,

Jan Mergl:
UŽITÉ UMĚNÍ SECESE – VE SBÍRKÁCH ZÁPADOČESKÝCH MUZEÍ

Katalogový soupis 140 vybraných předmětů, reprezentujících secesní užité umění ve sbírkách západočeských muzeí. V publikaci je zařazeno 50 barevných fotografií vybraných předmětů. Katalog je doplněn přehledem literatury […]