historické

/historické

BOLEST V KAMENI

, ,

Mgr. Zbyněk Černý, PhDr. Tomáš Dostál:
BOLEST V KAMENI. POMNÍKY PADLÝM V I. SVĚTOVÉ VÁLCE

Dvojjazyčná publikace přináší po odborné stránce velmi erudovaný text vzniklý na základě důkladné heuristické přípravy a podrobného archivního výzkumu. Mapuje historii vojenských […]

ZMIZELÉ CHEBSKO

,

Jaromír Boháč, Roman Salamanczuk:
ZMIZELÉ CHEBSKO – DAS VERSCHWUNDENE EGERLAND

– VYPRODÁNO !
Zničené obce a osady okresu Cheb po roce 1945. Kniha dokumentuje proměny bývalého politického okresu Cheb po roce 1945, kdy plánované i neplánované […]

OSVOBOZENÍ-LIBERATION-CHEB 1945

,

Jitka Chmelíková:
OSVOBOZENÍ-LIBERATION-CHEB 1945

– VYPRODÁNO !
Publikace sleduje široké časové období sahající od předválečných let až téměř do současnosti. Hlavní pozornost je však věnována událostem druhé světové války na Chebsku a době těsně poválečné.

Vydalo Krajské […]

PÍSEŇ O LORETĚ

,

Petr Beran:
PÍSEŇ O LORETĚ

Publikace zpracovává historii významného mariánského poutního místa nacházejícího se nad Starým Hrozňatovem nedaleko Chebu. Osudy hrozňatovské Lorety jsou popsány v pěti kapitolách: Starý Hrozňatov – uvedení do dějin poutního místa. Doba vzniku […]

OSUDY CHEBSKÝCH ŽIDŮ

,

Jitka Chmelíková:
OSUDY CHEBSKÝCH ŽIDŮ

– VYPRODÁNO !
Autorka se věnuje dějinám židovského obyvatelstva v Chebu a zaměřuje se na dosud v regionální literatuře nijak komplexně nepostižené období vymezené 2. polovinou 19. století na jedné straně […]

CHEB – MĚSTO

,

Jaromír Boháč:
CHEB – MĚSTO
Historicko-turistický průvodce č. 11.

Stručné dějiny města Chebu a jeho památek s více než 100 dosud nevídanými fotografiemi starého Chebu + dva situační plány (jeden současný a jeden s již nespatřenými stavbami z […]

OBRAZY CHEBU

, ,

Michaela Bäumlová – Zbyněk Černý – Marcel Fišer:
OBRAZY CHEBU. IKONOGRAFIE MĚSTA OD NEJSTARŠÍCH VYOBRAZENÍ DO 20. STOLETÍ.
BILDER VON EGER. IKONOGRAFIE DER STADT VON DEN ÄLTESTEN ABBILDUNGEN BIS INS 20. JAHRHUNDERT.

Ve dvou samostatných jazykových mutacích vydaná […]

PŘÍZNIVÉ SVĚTLO

, ,

Zbyněk Černý
PŘÍZNIVÉ SVĚTLO. CHEBSKÉ FOTOGRAFICKÉ ATELIÉRY (1849–1945)
GUTES LICHT. EGERER FOTOATELIERS (1849–1945)

Kniha pojednává o historii chebských fotografických ateliérů v rozmezí let 1849 – 1945. Věnuje se více jak padesáti fotografům, kteří se rozhodli spojit svůj profesní […]