19.9.2020

Přimda (848 m n. m.) je jedním z nejvyšších vrcholů Českého lesa. Je známa extrémními klimatickými podmínkami, ať jsou to časté a silné větry, nízká oblačnost a mrznoucí mlhy. Je ale také místem, kde vyvěrá řada pramenů a kde se zachovaly mokřady s původním rostlinstvem a živočišstvem, a právě za nimi se letos vydáme.

Pod pramennou horou
Den: sobota 19. září 2020
Čas: 9:00
Místo: Sraz v 9:00 na přimdském náměstí u kašny.
Trasa: Vycházka směřuje k pramenům Václavského potoka, odtud k městské čističce odpadních vod a dále po někdejší soustavě rybníčků v Mílovském údolí (Béčko, Malé Béčko, U Mlýna, Černý rybník, Václavský rybník) (délka trasy kolem 8 km).
Průvodce: RNDr. Evžen Kůs (ZOO Praha)
Kontakt: M. Prokopová, tel.: 725 724 956
Poznámka: Doporučujeme obuv vhodnou do mokra.