1.4. – 29.10.2023

Mezi expoziční objekty spravované Muzeem Cheb patří také hrázděný statek č.p.18 v nedaleké obci Milíkov. Tato významná památka lidové architektury prošla rozsáhlou rekonstrukcí a v září roku 2021 proběhlo v rámci Dnů evropského dědictví (EHD) její slavnostní znovuotevření. Na usedlosti, kterou zakoupil Karlovarský kraj v roce 2008, byly zahájeny postupné rekonstrukční práce již v roce 2013. V první etapě, byla opravena budova stodoly a následně se v roce 2016 uskutečnily práce na kolně. V roce 2017 byl statek pro veřejnost uzavřen a zahájily se stavební úpravy na obytném stavení a malém domečku v místech původních samostatných chlévů, který dnes slouží jako pokladna. Zároveň byl vystavěn zcela nový objekt sociálních zařízení pro návštěvníky.

Stavební práce na obytném stavení se soustředily v maximální míře na záchranu dochovaných dřevěných prvků původního roubení a hrázdění. Části, které byly dožilé a nebylo je možné zachovat, byly nahrazeny novými. Během stavebních úprav byly respektovány původní pracovní postupy. Opravami, které striktně dodržovaly původní vnitřní členění budovy, prošel také interiér.

Obytný dům, kolna a stodola jsou nyní využívány jako prostor expozice. Celý areál statku nabízí vhled do života zemědělské usedlosti na Chebsku koncem 19. a v první třetině 20. století. Proměnou prošel rovněž okolní pozemek. Byly vysazeny nové stromy a keře. Za stodolou návštěvníci najdou dvě osetá a osázená políčka. Před průčelím obytného stavení byla zřízena typická předzahrádka.

Projekt rekonstrukce celého areálu byl financován za podpory EU (Integrovaný regionální operační program), a z prostředků Karlovarského kraje.

Slavnostní znovuotevření chebského hrázděného statku v Milíkově proběhlo 11. září 2021. Po celý den probíhal bohatý program, při kterém vnitřní i venkovní prostory statku oživily ukázky tradičních řemesel a prací, které se vázaly v minulosti k životu na hospodářství. Se svými programy vystoupily folklórní soubory Dyleň z Karlových Varů, Stázka z Teplé a egerlandští muzikanti Duo Målaboum s taneční skupinou Die Målas z Plachtína u Nečtin. Na děti čekaly staré dětské hry, které si mohly vyzkoušet, a nechyběla ani pohádka. Pro všechny účastníky bylo připraveno občerstvení.

Pořadatelem akce byl Karlovarský kraj společně s Muzeem Cheb a prostřednictvím grantu Podpora tradiční lidové kultury rovněž Ministerstvo kultury ČR.