24.6.2023

Na trase uvidíme typickou vegetaci vrchoviště a vzácné rostliny a lišejníky sukcesně mladých ploch na cínovém dolu Rolava.  Pro vstup do národní přírodní rezervace je udělena na tuto akci výjimka pro omezený počet účastníků. Proto je nutné se na tuto akci předem přihlásit u Petra Uhlíka (tel. 720 507 547) nebo lépe e-mailem: uhlik@muzeum-sokolov.cz.

NPR Rolavská vrchoviště – klenot Kraslicka
Den: sobota 24. června 2023
Čas: bude upřesněn přihlášeným zájemcům před akcí.
Místo: Sraz na návsi v Přebuzi.
Doprava: TAM i ZPĚT pouze individuální; po předchozí domluvě s organizátorem možnost spolujízdy.
Trasa: Přesun auty na Rolavský vrch (Kranisberk), odtud pěšky na vybrané vrchoviště a cínový důl Rolava, podle počasí a domluvy i rybník Lícha s přilehlým prameništěm.
Průvodce: Ing. Petr Uhlík, Muzeum Sokolov
Kontakt: Petr Uhlík; uhlik@muzeum-sokolov.cz ; tel. 720 507 547
Poznámka: Obuv do podmáčeného terénu a pláštěnku sebou. Vzhledem k podmáčenému a poddolovanému terénu zanechejte, prosím, děti a domácí mazlíčky doma.