26.6.2021

Na trase uvidíme typickou vegetaci vrchoviště a vzácné rostliny a lišejníky sukcesně mladých ploch na cínovém dolu Rolava. Pro vstup do národní přírodní rezervace je udělena na tuto akci výjimka pro omezený počet účastníků. Proto je nutné se na tuto akci předem přihlásit.

NPR Rolavská vrchoviště – klenot Kraslicka
Den: sobota 26. června 2021
Čas: bude upřesněn přihlášeným zájemcům
Místo: Sraz na návsi v Přebuzi.
Doprava tam a zpět: pouze individuální; po předchozí domluvě s organizátorem možnost spolujízdy.
Trasa: Přesun auty na Rolavský vrch (Kranisberk), odtud pěšky na vybrané vrchoviště a cínový důl Rolava, podle počasí a domluvy i rybník Lícha s přilehlým prameništěm.
Průvodce: Ing. Petr Uhlík (Muzeum Sokolov)
Kontakt: P. Uhlík, tel.: 352 324 024 nebo uhlik@muzeum-sokolov.cz
Poznámka: Téměř obsazeno z loňska. Pro vstup do národní přírodní rezervace je udělena na tuto akci výjimka pro omezený počet účastníků. Proto je nutné se na tuto akci předem přihlásit u Petra Uhlíka na tel.: 352 324 024 nebo lépe e-mailem: uhlik@muzeum-sokolov.cz
Obuv do podmáčeného terénu a pláštěnku sebou. Vzhledem k podmáčenému a poddolovanému terénu zanechejte, prosím, děti a domácí mazlíčky doma.

AKTUALITY 

Okolím Doubravy

Uklidíme Sorgen

Muzeum Cheb opět otevřeno!