25.6.2022

Na trase uvidíme typickou vegetaci vrchoviště a vzácné rostliny a lišejníky sukcesně mladých ploch na cínovém dolu Rolava. Pro vstup do národní přírodní rezervace je udělena na tuto akci výjimka pro omezený počet účastníků. Proto je nutné se na tuto akci předem přihlásit.

NPR Rolavská vrchoviště – klenot Kraslicka
Den: sobota 25. června 2022
Čas: – bude upřesněn.
Místo: Sraz na návsi v Přebuzi.
Doprava: TAM i ZPĚT pouze individuální; po předchozí domluvě s organizátorem možnost spolujízdy.
Trasa: Přesun auty na Rolavský vrch (Kranisberk), odtud pěšky na vybrané vrchoviště a cínový důl Rolava, podle počasí a domluvy i rybník Lícha s přilehlým prameništěm.
Průvodce: Ing. Petr Uhlík (Muzeum Sokolov)
Kontakt: P. Uhlík, tel.: 720 507 547 nebo uhlik@muzeum-sokolov.cz
Poznámka: Čas bude upřesněn přihlášeným zájemcům. Pro vstup do národní přírodní rezervace je udělena na tuto akci výjimka pro omezený počet účastníků. Proto je nutné se na tuto akci předem přihlásit u Petra Uhlíka na tel. 720 507 547 nebo lépe e-mailem: uhlik@muzeum-sokolov.cz. Obuv do podmáčeného terénu a pláštěnku s sebou. Vzhledem k podmáčenému a poddolovanému terénu zanechejte, prosím, děti a domácí mazlíčky doma.

AKTUALITY