ZRUŠENO!

Muzeum Cheb se opět, již po osmé, připojí k akci knihoven na podporu dětského čtenářství, při níž děti nocují v knihovnách po celé republice u příležitosti výročí narození dánského pohádkáře Hanse Christiana Andersena. Tentokrát se naše nocování zaměří na osobnost Albrechta z Valdštejna v rámci projektu NPÚ „Valdštejnové – lvi ve službách císařů“, na němž muzeum v roce 2020 spolupracuje. Pro děti bude kromě romantického přespání v muzeu připraven doprovodný program. Již tradičně budeme tvořit, povídat si a samozřejmě i číst v romantickém prostředí muzea.

POZOR: Akce je určena pro děti od 6 do 10 let. Počet účastníků je omezen.