29.8.2020

Večerní akce zaměřená na netopýry zavítá tentokrát do malého městečka Michalovy Hory nedaleko Chodové Plané. Po soumraku proběhne u Kosího potoka ukázka odchytu netopýrů a speciální ultrazvukový detektor nám pomůže nahlédnout do světa jejich neslyšitelných signálů. Na přednášce spojené s promítáním fotografií se v prostorném sále dozvíte o životě netopýrů. Výstava z podzemí Karlovarského kraje nám představí zajímavý a skrytý svět zimujících netopýrů. Děti i dospělí si budou moci zasoutěžit v netopýřích hrách. Zájemci se podívají i do jinak nepřístupné štoly svaté Barbory, kde v zimě netopýři spávají. Konec akce je odhadován kolem 22 hodiny.

Netopýří noc v Michalových Horách
Den: sobota 29. srpna 2020
Čas: 19:00
Místo: Prostranství u hostince v Michalových Horách.
Průvodce: Mgr. Přemysl Tájek (AOPK ČR, RP Správa CHKO Slavkovský les)
Kontakt: P. Tájek, tel.: 602 793 922
Poznámka: Vhodné mít baterku, terénní obuv a teplé oblečení. Parkování je možné na prostranství u hostince a v přilehlém okolí přímo v obci. Další podrobnosti k programu budou včas upřesněny na: www.slavkovskyles.ochranaprirody.cz…