17.6.2023

Protože se Srdce Poohří věnuje mimo jiné užovce stromové, budou mít návštěvníci možnost seznámit se i s jejím životem. Hlavní náplní však budou různé druhy brouků a problematika jejich ochrany. Součástí akce bude výstava fotografií brouků, dětský koutek s motivem brouka Pytlíka Ondřeje Sekory a broučků Jana Karafiáta. A k tomu všemu nám bude hrát, jak jinak, kapela Beatles.

Nech brouka žít
Den: sobota 17. června 2023
Čas: 11:00
Místo: Sraz v 11:00 u infocentra, Environmentální institut Srdce Poohří, Osvinov (50°21’17,5″N, 13°01’53,2″E).
Doprava: TAM a ZPĚT: pouze individuální.
Průvodci: Mgr. Petr Šípek, Ph.D., Ing. Radka Musilová, Ph.D. a Karel Janoušek (Environmentální institut Srdce Poohří)
Kontakt: K. Janoušek, tel.: 602 491 026 a R. Musilová, tel.: 776 827 776
Poznámka: V místě konání jsou omezené možnosti parkování.