10.9.2022

Ojedinělá možnost navštívit jedno z nejzachovalejších rašelinišť v Krušných horách. Na základě výjimky z ochranných podmínek národní přírodní rezervace se budeme pohybovat v jeho nejcennějších partiích s jezírky. Navštívíme i další rašeliniště na trase včetně pravděpodobně jediného ombrogenního vrchoviště v Krušných horách. Budeme mít možnost pozorovat rosnatku anglickou, blatnici bahenní, hrotnosemenku bílou, rašeliník Lindbergův. Jmenuje se Jeřábí jezero skutečně podle jeřábů? Kolik prstů má datlík? Kdo dnes využívá skoro 70 let opuštěný pás ostrahy hranic?

Národní přírodní rezervace Rolavská vrchoviště – Velké jeřábí jezero
Den: sobota 10. září 2022
Čas: 10:00
Místo: Sraz v 10:00 na lesním parkovišti Pod Vysokým vrchem (50°23’16″N 12°35’48″E) při silnici Přebuz–Nancy.
Doprava: pouze individuální.
Trasa: Terénní vycházka po nejzachovalejších vrchovištích v NPR Rolavská vrchoviště. Délka trasy bude 7–8 km, exkurze bude trvat 6–7 hodin. Většina trasy povede mimo cesty náročným terénem rašelinišť, budeme se prodírat klečí. Vhodné pro zdatnější návštěvníky.
Průvodce: Mgr. Vladimír Melichar (přírodovědec, Pila)
Kontakt: V. Melichar, tel.: 606 405 384
Poznámka: Pro vstup do národní přírodní rezervace je udělena na tuto akci výjimka pro omezený počet účastníků. Proto je nutné se na tuto akci předem přihlásit u Vladimíra Melichara na tel. 606 405 384 nebo lépe e-mailem: VMelichar@seznam.cz. Nutné holínky nebo alespoň vyšší pohorky, ale stejně budeme mokří. Je vyloučena přítomnost psů! Nezapomeňte svačinu!

AKTUALITY