Výchovně – vzdělávací programy pro děti

Muzeum Cheb nabízí zájemcům bohatý výběr stálých výukových programů pro širokém spektrum žáků od prvního stupně základních škol až po školy střední. Programy jsou individuálně upravovány na základě věku, znalostí a potřeb účastníků. Předpokládaná délka programu je cca 90 minut.

ms