18.4.2020 ?

Návštěva bobřích hrází na Výhledském potoce a určování časně jarních druhů rostlin.  Trasa exkurze: Pomezí nad Ohří, kostel sv. Jakuba – Hraničná – Výhledský potok – okruh podél státní hranice a po signálce buď zpět do Hraničné a Pomezí (délka cca 7 km), nebo možno dojít pěšky do Chebu přes Horní Hraničnou a Horní Pelhřimov (pak délka cca 12 km). Základní okruh by měl být po dobře schůdných a pro kočárky sjízdných cestách, jen místy krátce odbočíme do volného porostu. Vhodné i pro menší děti. Lze se kdykoliv odpojit a vrátit zpět do Pomezí nad Ohří.

Na bobří hráze na Výhledský potok u Pomezí nad Ohří
Den: sobota 18. dubna 2020
Čas: 10:35
Místo: Sraz v 10:35 v Pomezí nad Ohří u kostela sv. Jakuba, tj. zastávka MHD č. 4 Pomezí nad Ohří, kostel.
Doprava tam: bus MHD č. 4 Cheb, aut. nádraží (10:10) – Pomezí nad Ohří, kostel (10:29).
Doprava zpět: bus MHD č. 4 Pomezí nad Ohří, kostel (13:31, 16:36) – Cheb, aut. nádraží (13:50, 16:55).
Trasa: Pomezí nad Ohří, kostel sv. Jakuba – Hraničná – Výhledský potok – okruh podél státní hranice a po signálce buď zpět do Hraničné a Pomezí (délka cca 7 km), nebo možno dojít pěšky do Chebu přes Horní Hraničnou a Horní Pelhřimov (pak délka cca 12 km). Základní okruh by měl být po dobře schůdných a pro kočárky sjízdných cestách, jen místy krátce odbočíme do volného porostu. Vhodné i pro menší děti. Lze se kdykoliv odpojit a vrátit zpět do Pomezí nad Ohří.
Průvodci: RNDr. Milena Prokopová, Ph. D. (AOPK ČR, RP Správa CHKO Český les) a RNDr. Jiří Brabec (Muzeum Cheb)
Kontakt: J. Brabec, tel.: 605 240 980
Poznámka: Obuv a oblečení do terénu. Nezapomeňte svačinu!