5.5.2018 

Návštěva bobřích hrází a hradů na Lesním potoce a určování časně jarních druhů rostlin. Ideálně lze spojit s akcí v bývalé obci Pomezná, kam dojdeme – viz následující akce „60 let od vyhlášení tvrze v Pomezné kulturní památkou“.

Den: sobota 5. května 2018
Čas: 10:30
Místo: Sraz v 10:30 v Pomezí nad Ohří na točně MHD č. 4 u bývalé roty, tj. u vlakové zastávky.
Doprava tam: bus MHD č. 4 Cheb, aut. nádraží (10:10) – Pomezí nad Ohří (konečná zastávka, tj. točna 10:30) nebo vlak Cheb (10:27) – Pomezí nad Ohří (10:36).
Doprava zpět: bus MHD č. 4 Pomezí nad Ohří (13:30, 16:35) – Cheb, nádraží (13:50, 16:55) nebo vlak Pomezí nad Ohří (13:24, 15:24) – Cheb (13:33, 15:33).
Trasa: Pomezí nad Ohří, bývalá rota – po mostě přes vodní nádrž Skalka na červenou tur. značku – po značce k Lesnímu potoku (bobří hráze) – tvrz Pomezná – podél nádrže k signálce – po signálce k Ohři na Rathsam a zpět do Pomezí (délka cca 8 km; kromě cca 100 m velmi dobře schůdné a kočárky sjízdné cesty). Při projití celé trasy návrat do Pomezí kolem 15 hod.
Průvodci: RNDr. Milena Prokopová, Ph. D. (AOPK ČR, RP Správa CHKO Český les) a RNDr. Jiří Brabec (Muzeum Cheb)
Kontakt: J. Brabec, tel.: 605 240 980
Poznámka: Obuv a oblečení do terénu. Nezapomeňte svačinu, případně špekáčky!