15.4.2023

Ještě než se příroda zcela probudí ze zimního spánku a vše se zazelená, vydejme se podél Libského potoka a pod vrch Blatná po stopách bobrů a na časně jarní květenu. Uvidíme bobří hráze, hrady a hájovou květenu na úpatí čedičového vrchu Blatná.

Na bobří hráze a jarní květenu do okolí Libé
Den: sobota 15. dubna 2023
Čas: 9:40
Místo: Sraz v 9:40 v Libé na náměstí.
Doprava tam: bus Cheb, aut. nádr. (9:15) – Libá, náměstí (9:39), směr Hazlov, žel. st.
Doprava zpět: bus Libá, náměstí (13:53, 17:29) – Cheb, aut. nádr. (14:20, 17:55).
Trasa: Libá – rybník Kladivo – býv. rota Děvín – po signálce a podél Libského potoka – v případě zájmu až na Rathsam – býv. Rybáře a zpět po žluté tur. značce (délka podle nálady účastníků a aktivity bobrů v oblasti Libského potoka – min. 2 km, max. 9,5 km).
Průvodce: RNDr. Milena Prokopová, Ph.D. (AOPK ČR, RP Správa CHKO Český les) a RNDr. Jiří Brabec (Muzeum Cheb)
Kontakt: J. Brabec, tel.: 734 767 592
Poznámka: Svačinu a pevnou obuv sebou!