27.5.2020

Po dlouhotrvající rekonstrukci, kvůli níž byla muzejní expozice více než rok uzavřena, se Muzeum Cheb opět otevřelo veřejnosti 27. května 2020. Vzhledem k restriktivním opatřením, která jsou spojena se šířením onemocnění COVID-19, jsou návštěvníci povinni dodržovat přísná hygienická opatření a dbát organizačních pokynů zaměstnanců muzea. Otevírací doba zůstává beze změn a vstup do všech výstavních a expozičních prostor je až do 31. října tohoto roku zdarma. Pro nadcházející období připravili pracovníci muzea doprovodnou výstavu „Muzeum se představuje“, v rámci jejíž vernisáže byla zpřístupněna také nové místnost Valdštejnského okruhu. Zde se mohou – mimo jiné – návštěvníci muzea opět setkat s nejstarším dermoplastickým preparátem u nás, s vycpaninou Valdštejnova koně.

V rámci rekonstrukce, která se týkala obou budov muzea – expozice v Pachelbelově domě a ředitelství v Müllerově domě, došlo k výměně topného systému, elektroinstalace a byly realizovány také nové rozvody datových sítí, to vše s cílem zlepšit podmínky, jak pro zázemí a provoz muzea, tak především pro jeho návštěvníky.

Po výmalbě místností proběhl generální úklid a postupná reinstalace sbírkových předmětů. Expoziční instalace je koncipována v podobě odpovídající stavu před její rekonstrukcí s výjimkou dvou místností. Jeden ze sálů expozice novějších dějin je nově věnován etnografii Chebska a kamnům W. Russe, která by v tomto prostoru měla být po právě probíhajícím restaurování postavena na podzim. Další novinkou bude zpřístupnění nové místnosti Valdštejnského okruhu, která dosud sloužila jako depozitář a již si mnozí Chebané pamatují jako městskou obřadní síň. V rámci nové instalace v ní bude umístěn i Valdštejnův kůň spolu s dalšími exponáty k tématu Albrechta z Valdštejna a třicetileté války.

Realizované rekonstrukční práce, na jejichž financování se podílel Karlovarský kraj a město Cheb, by měla doplnit ještě výměna osvětlení za moderní LED svítidla splňující požadavky současného výstavnictví. Zároveň pokračují práce na přípravě nové expozice, které se nyní nacházejí ve fázi sumarizace podkladů pro zadání soutěže k výběru architekta na základě hotového libreta.

O dalších případných změnách bude veřejnost informována prostřednictvím webových stránek a FB muzea.

www.muzeumcheb.cz, Facebook @muzeumcheb, Instagram #muzeumcheb