od 7.1.2019

Muzeum Cheb je od ledna 2019 pro veřejnost uzavřeno. Během hlavní turistické sezóny (od 29.6. do 1.9.2019) byla v provizorním režimu otevřena pouze část expozice věnovaná Albrechtovi z Valdštejna doplněná o doprovodnou výstavu tematicky zaměřenou na období 30leté války. Již od roku 2017 probíhaly systematické přípravy na rekonstrukci teplovodního vytápění, na vybudování nové elektroinstalace a na zavedení kompletní datové sítě do expozičních a výstavních prostor budovy č. p. 492 na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad. Tato organizačně i ekonomicky náročná akce je spolufinancována za podpory města Cheb.

Dovršením celého investičního záměru bude instalace moderního expozičního osvětlení, které respektuje požadavek plné variability při nejnižších možných provozních nákladech. Na nové elektroinstalace navazuje projekt „Světelné koncepce expozice Muzea Cheb”. V jeho rámci bude probíhat výměna stávajícího, nevyhovujícího osvětlení za nový systém úsporného, moderního LED osvětlení. Náklady budou plně hrazeny z rozpočtu Karlovarského kraje.

Postupné technické zhodnocení budov muzea vede k hlavnímu cíli, a to k vytvoření nové stálé expozice Muzea Cheb. V průběhu rekonstrukčních prací bude vytvořena nová koncepce budoucí muzejní expozice na základě architektonického projektu. Ten bude řešit návrh technického, výtvarného a grafického ztvárnění nové expozice. Naváže na ideový záměr a libreto, zpracované pracovníky odborného oddělení Muzea Cheb. Technické řešení bude zahrnovat nutné stavební zásahy do budovy expozice, implementace moderních technologických prvků, nutné restaurátorské zásahy a repasi hodnotných stavebně technických prvků a sbírkových předmětů. Výtvarné řešení expozice bude soustředěno na sjednocení pojící linky expozičních prostor a návrh moderního, současného způsobu výstavnictví. Na základě grafického návrhu architekta bude sjednocena prezentace muzea směrem k veřejnosti formou jednotné grafiky a výstupů. Zvláštní pozornost bude věnována dětskému návštěvníkovi, jemuž bude hravou a zábavnou formou zprostředkována historie regionu.


I v období kdy budou brány muzea uzavřeny, chceme veřejnost průběžně informovat o dění v muzeu prostřednictvím našich webových stránek:

www.muzeumcheb.cz, Facebook @muzeumcheb, Instagram #muzeumcheb