4.7.2021

Lesy pod Čerchovem, možná překvapivě, ukrývají vlhké květnaté louky s krvavcem. Tyto louky skýtají domov řadě motýlů, mimo jiné i “krvavcovým modráskům”, kteří budou hlavním cílem výpravy.

Motýli od Černé řeky
Den: neděle 4. července 2021
Čas: 10:00
Místo: Sraz v 10:00 u turistického rozcestníku Černá řeka západně od obce (49°24’41″N, 12°45’13″E).
Doprava tam a zpět: pouze individuální.
Trasa: Půjdeme od Černé řeky na Jindřichovu horu a zpět. Nenachodíme víc než 7 km po zpevněných cestách a loukách.
Průvodce: Mgr. Zuzana Blažková (AOPK ČR, RP Správa CHKO Český les)
Kontakt: Z. Blažková, tel.: 605 111 755
Poznámka: Terénní obuv, repelent a svačinu s sebou. V případě špatného počasí (zima a déšť) se exkurze ruší. V případě nejistoty volejte 605 111 755.

AKTUALITY 

Okolím Doubravy

Uklidíme Sorgen

Muzeum Cheb opět otevřeno!