1.4.2023

Rozmanité krušnohorské mokřady, rašeliniště, prameniště nebo tajgové lesy jsou především zdrojem vody a poskytují obyvatelům hor další ekosystémové služby. Uchovávají informace o historii území a jako útočiště slouží vzácných živočichů a rostlin. Svojí krásou, která se mění v průběhu ročních období, spoluvytváří atraktivní charakter krajiny Krušných hor. Pojďme si je představit a diskutovat o tom, jak k ochraně a obnově mokřadů může přispět vyhlášení CHKO Krušné hory.

Mokřady a lidi,
přednáška s diskusí v kontextu připravované CHKO Krušné hory.
Den: sobota 1. dubna 2023
Čas: 17:00
Místo: Muzeum Královská mincovna Jáchymov.
Kontakt: Vstupné 50 Kč.