Zobrazit článek ve formátu [pdf] …

Dostali jsme od Jaroslava Michálka mimořádný tip na dobře přístupnou lokalitu koniklece otevřeného (Pulsatilla patens) v Doupovských horách.

Koniklec otevřený (Pulsatilla patens) mezi vrchy Kolina a Dubový vrch, 5. 4. 2020. Foto J. Michálek.

Koniklec otevřený (Pulsatilla patens) je zvláště chráněný druh květeny České republiky (podle vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb.) a to v nejvyšší kategorii kriticky ohrožených druhů (§1). Jako kriticky ohrožený druh s klesajícím počtem populací (C1t) jej vnímá i červený seznam (Grulich 2012). Tento evropsky významný druh roste v rámci ČR vzácně v Doupovských horách, v Českém středohoří, u Krásné Lípy na Chomutovsku, v Hradčanských stěnách, u Bělé pod Bezdězem a u Líšnice (Melichar et al. 2015). Několik lokalit nejistého původu (dnes vesměs zmizelých) se nachází v okolí Prahy. Koniklec otevřený oblibuje výslunné a suché travnaté stráně, stepi, případně lesní a křovinaté lemy. Druh je velmi dekorativní, za slunečného počastí mohou mít otevřené květy až 6 cm v průměru. Okvětní lístky mají různé odstíny fialové barvy, vzácně mohou být bělavé. Celá rostlina je hustě dlanitě pýřitě chlupatá, přízemní listy jsou dlanitě trojčetné.

Většina lokalit v Doupovských horách se nachází na území Vojenského újezdu Hradiště. Malá, v principu i pro vozíčkáře přístupná lokalita mimo vojenský újezd, se nachází mezi vrchy Kolina a Dubový vrch u bývalého Zvoníčkova (50°19’55″N, 13°15’12.5″E). Kolega J. Michálek píše: „Letos jsou květy mrňavé, na některých jsou vidět stopy po silnějších mrazech (hnědé špičky okvětních lístků)“. Pokud je chcete letos vidět, neváhejte, pokvetou již jen několik dní.

Ortofotomapa z www.mapy.cz se situací v místě lokality koniklece otevřeného.

Koniklec otevřený (Pulsatilla patens) u býv. Zvoníčkova, 6. 4. 2020. Foto: B. Pokorný.

Literatura

  • Melichar V., Krása P. et Tájek P. (2015): Zvláště chráněné rostliny Karlovarského kraje. – Karlovarský kraj ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, ed. 2, 108 p.
  • Grulich V. (2012): Red List of vascular plants of the Czech Republic: 3rd edition. – Preslia 84: 631–645.