Ve městech můžeme najít nespočet ptačích druhů, které se přizpůsobily k životu v blízkosti lidí, z nichž některé si dokonce staví hnízda přímo na budovách a jsou na lidská obydlí silně vázány. Mezi tyto druhy patří i jiřička obecná, pták jistě všem dobře známý, se svými miskovitými hnízdy přilepenými pod střechami či v rozích oken. Právě jiřičku letos vyhlásila Česká společnost ornitologická (ČSO) Ptákem roku 2020, což je titul udělovaný zajímavý druhům, kteří mohou být díky lidské činnosti zranitelní, a právě touto kampaní se upozorňuje na jejich ohrožení. Pro jiřičku představuje velké nebezpečí ztráta míst k hnízdění, kdy lidé ptáky vyhání, zabraňují jim ve stavbě hnízd, či hnízda shazují.

Vyhlašujeme proto pátrání po jiřičce v Chebu a blízkém okolí! Jiřičky se právě teď vracejí z Afriky a připravují se na hnízdění. Pokud vám jiřička zahnízdí na domě, nebo o nějakém hnízdě víte, určitě se o svá pozorování podělte. Stejně tak můžete hlásit hnízda dalších synantropních (vázaných na člověka) druhů ptáků, jako jsou vlaštovky, rorýsi, kavky, poštolky, nebo i vrabci. Zatímco jiřičky a vlaštovky rády staví hnízda na budovách na okrajích měst, na vesnicích či statcích, rorýse najdeme na vyšších budovách i v centru města a na sídlištích, kde zaletují do skulin ve zdi či do větracích otvorů. Ve stromových dutinách a na budovách mohou tvořit kolonie kavky, na římsách zase můžeme najít poštolky a ve škvírách ve zdi vrabce. Uvnitř budov či v mezerách mezi zdí a zateplením také často hledají úkryt netopýři.

Více se o jiřičkách a dalších městských druzích ptáků můžete dozvědět na webu ČSO:
PTÁK ROKU 2020: JIŘIČKA OBECNÁ…
Svá pozorování (ptačí druh, datum, ulice a číslo popisné nebo souřadnice) hnízd jiřiček či ptáků hnízdících na budovách můžete zasílat na email:
harmackova@muzeumcheb.cz
nebo vkládat do faunistické databáze pozorování ptáků (Avif):
http://birds.cz/avif/…

Pokud bezpečnostní situace dovolí, můžete se 25. června těšit na podvečerní vycházku po Chebu s pozorováním ptáků žijících ve městě, při které si budeme povídat o jejich soužití s člověkem, nebezpečí, které pro ně lidská činnost představuje, i jejich ochraně.

ZA PTAČÍMI SOUSEDY…