31.3.2023

Muzejní knihovna se i letos, po malé odmlce, připojí k akci knihoven pořádané na podporu dětského čtenářství. Děti při ní  nocují nejen v knihovnách po celé republice u příležitosti výročí narození dánského pohádkáře Hanse Christiana Andersena. Naše nocovka je určena pro děti od 6 do 12 let, pro něž kromě romantického přespání v muzeu připravíme také doprovodný program. Ten se ponese v duchu Chebských pověstí a již tradičně budeme tvořit, užijeme si malé dobrodružství a chybět nebude samozřejmě ani čtení.