09.10.2022

Výroční desátý ročník festivalu na oslavu podzimní sklizně jablek a hrušek na kolonádě v Mariánských Lázních. Program festivalu je celodenní – jarmark místních výrobců a řemeslníků, výstava regionálních odrůd ovoce a zahrádkářských výpěstků místních zahrádkářských organizací, tvůrčí dílny pro děti i dospělé, tematické soutěže, ochutnávky pokrmů z jablek, hudební vystoupení.

Lázeňský festival jablek
Den: neděle 9. října 2022
Čas: 10:00
Místo: Kolonáda v Mariánských Lázních.
Kontakt: J. Rolková, tel.: 724 380 021
Poznámka: Podrobný program bude včas upřesněn na www.slavkovskyles.ochranaprirody.cz.

AKTUALITY 

Mezinárodní den archeologie

Chebské krajkářky