PŘÍRODA CHEBSKA

/Časně jarní druhy západních Čech

Časně jarní druhy západních Čech

Vážení a milí milovníci přírody nejzápadnějších Čech, máme pro Vás připraven další díl cyklu přírodovědných vycházek a exkurzí: Pojďte s námi do přírody na rok 2021. K dispozici je i náš celosezónní kalendář. Zatím ovšem vyčkáváme. Akce jsme připravili od konce dubna, ale uvidíme, co nám epidemická situace dovolí…

Do přírody však můžeme, alespoň v rámci svého okolí. Pojďme se tedy podívat, s čím se můžeme v Karlovarském kraji, zejména na Chebsku, aktuálně setkat. Pokusíme se Vám postupně dávat na tyto webové stránky krátké informace o tom, co právě kvete. Podíváme se jak na úplně běžné druhy, tak na druhy v našich krajích vzácnější. U některých Vás poprosíme o pomoc s jejich mapováním

Časné jaro má jednu výhodu. Rostliny rozkvétají postupně a alespoň z počátku (tady u nás na západě tak do začátku května) není kvetoucích druhů mnoho. Je tedy možnost, se je pokoušet naučit. A to se neomrzí, to se dá dělat každý rok znova a znova…

Prosíme Vás, zasílejte nám fotografie rostlin, které právě vykvetly ve Vašem okolí našich západních Čech. Pokusíme se je určit a případně vystavit na tyto stránky. Ne vždy se určení z fotografií podaří, u některých to nepůjde. Rovnou ale prosíme, posílejte k fotografiím i další údaje, abychom je mohli případně archivovat a využít jako doklad o výskytu daného druhu (tedy: datum, lokalita – ideálně souřadnice, ale stačí i slovní popis, autor fotografie).

Zajímavosti od vás

Květy|

Jarní výzva!

Rostliny a živočichové západních Čech tak, jak je zachytili naši přispěvatelé. Neváhejte a pošlete nám i vy fotografie, které jste pořídili při  toulkách probouzející […]

Vstavač kukačka

Květy|

Česká botanická společnost vyhlašuje počínaje letoškem Rostlinu roku. Letos se jí stal vstavač kukačka, v současné době správněji rudohlávek kukačka. Výběr nebyl náhodný, kukačka byla v minulosti jednou z našich nejhojnějších orchidejí.

Mochna jarní

Květy|

Nezaměnitelné zelené polštáře pěti až sedmičetných dlanitých listů s nápadnými pětičetnými žlutými květy. To je mochna jarní, kvetoucí od dubna do června na výslunných travnatých stráních, mezích, balvaninách a skalkách.

Dřín obecný

Květy|

Dřín obecný je časně zjara kvetoucí rozkladitý keř nebo malý strom. Původní je pouze v nejteplejších oblastech České republiky. To je na jižní až střední Moravě a ve středních až severozápadních Čechách.

Vřesovec pleťový

Květy|

Vlajkovou rostlinou předjaří a časného jara je na západě Čech vřesovec pleťový. Vyskytuje se vzácně až ostrůvkovitě v západních a jihozápadních Čechách zhruba od Nejdku po Přeštice, menší enkláva je pak v údolí Vltavy v okolí Vyššího Brodu.

Talovín zimní

Květy|

Talovín zimní je vedle sněženek nejčasnější rostlina našich zahrádek, popř. parků. Druh je původní v jižní Evropě, u nás se v přírodě přirozeně nevyskytuje. Potkali jste jej někdy ve volné přírodě západních Čech?

Sněženka podsněžník

Květy|

Sněženky, někdy v plnokvětém kultivaru, se v nejzápadnějších Čechách vyskytují pouze zplaněle nebo jako pěstované. Setkáme se s nimi v sídlech, v okolo zahrádek, ale také místech, kde bychom to nečekali.

Lýkovec jedovatý

Květy|

Posel jara, lýkovec jedovatý, roste v ČR roztroušeně až vzácně na většině území, většinou v polostinných listnatých nebo smíšených lesích, v polohách s vyšší vzdušnou i půdní vlhkostí.

Líska obecná

Květy|

Lísku obecnou zná každý. Jde o jednu z nejčasněji kvetoucích planých dřevin u nás. Její jehnědy (samčí květenství) jsou velmi nápadné. Viděli jste ale někdy samičí květ / květenství lísky?

Osívka jarní

Květy|

Osívka jarní je snad nejběžnější jarní rostlina. Vyskytuje se velmi často, od nížin do hor, na všech otevřených stanovištích na loukách, polích, okolích cest, železnic či ve městech.

Bledule jarní

Květy|

Bledule jarní je původně druh vlhkých potočních a říčních luhů a suťových lesů. Dnes je velmi obtížné odlišit původní populace od těch, které vznikly z původně pěstovaných rostlin.

Křivatce na Chebsku

Květy|

Nápadné žluté květy složené vždy ze šesti okvětních lístků. Úzké, někdy jen čárkovité listy zelené listy. Kvetou jen časně zjara a pak zcela zmizí do podzemních cibulí. To nelze splést, to jsou křivatce.

Lomikámen trojprstý

Květy|

Občas se stane, že některé rostliny, výjimečně i ty vzácné, opustí svoje přirozená stanoviště a začnou „cestovat“ po okolí. Jedním takovým, donedávna vzácným druhem skalních stepí, je lomikámen trojprstý.

Mapujeme řeřišnici srstnatou

Květy|

Stejně jako v letech 2019–2020 mapujeme i letos na jaře řeřišnici srstnatou. Není to složité, přidejte se prosím k nám! V časném jaře (od konce března do začátku května) na mnoha místech kvete a plodí řeřišnice srstnatá.

Hledá se podléška!

Květy|

V letech 2019–2020 jsme se pokoušeli nalézt podle historického údaje jaterník podléšku na Chebsku. Zatím se povedlo jen částečně. Budeme letos úspěšnější? Podléška nebo chcete-li jaterník podléška není uprchlý patolízal, ale kytka.

AKTUALITY 

Okolím Doubravy

Muzeum Cheb opět otevřeno!