13.5.2023

Detailně prozkoumáme botanicky nejzajímavější část karlovarských lázeňských lesů v nedávno vyhlášené přírodní rezervaci Karlův hvozd. Budeme mít možnost shlédnout jarní floristický aspekt s kyčelnicemi, kokoříky či rašícími liliemi. Dozvíme se, co je to helokrén, jak se pozná jeden mokrýš od druhého, proč přeslička luční roste výhradně na břehu potoků. Zaposloucháme se do hlasů hájového ptactva, povíme si o historii lesů v okolí Karlových Varů a můžeme podiskutovat o jejich budoucnosti. Jako bonus na závěr si ukážeme, jak může striktně vápnomilná kapradina sleziník zelený růst na kyselé žulové skalce.

Květnaté bučiny v Karlově hvozdu
Den: sobota 13. května 2023
Čas: 14:00
Místo: Sraz ve 14:00 v Karlových Varech u pramene Štěpánka v altánu Aloise Kleina (50°13’00″N, 12°53’24″E).
Doprava tam: MHD Karlovy Vary nebo vlastní, placené parkování v okolí Poštovního dvora.
Doprava zpět: MHD Karlovy Vary nebo vlastní.
Trasa: Terénní vycházka za botanickými krásami květnatých bučin v přírodní rezervaci Karlův hvozd (délka 4–5 km). Trasa je připravena jako cca tříhodinový okruh s návratem na výchozí místo. Většina trasy povede po stezkách s odbočkami do svažitého terénu, doporučují se proto pohorky.
Průvodce: Mgr. Vladimír Melichar (pověřený karlovarský zastupitel pro biodiverzitu)
Kontakt: V. Melichar, tel.: 606 405 384