19.5.2018

Exkurze lužní krajinou Ohře od Pomezné do Hohenbergu a zase zpět. Pestré mokřadní biotopy, meandrující řeka, dramatické scenérie opevněného středověkého městečka na vysokém ostrohu, pískovna s bohatou vegetací, faunou i odkrytými výchozy uhelných vrstev Chebské pánve a fascinující zbytek opevněné sýpky na Pomezné. Zaměříme se také na rozsáhlé relikty předválečného osídlení na české straně hranice, na českou poválečnou „divočinu“ a její kontrast s upraveným bavorským venkovem. Exkurze do státními hranicemi dodnes velmi ostře rozdělené krajiny.

Den: sobota 19. května 2018
Čas: 11:00
Místo: Sraz v 11:00 u bývalé roty Dubina u Libé, dnes škola v přírodě (50°6’38″N, 12°13’40″E).
Trasa: Býv. rota Dubina u Libé – býv. Pomezná (50°6’6″N, 12°15’20″E) – Rybářská kyselka (býv. obec Fischern) – Dubina CZ/D – Hohenberg–Stráň u Dubiny – Dubina (zaniklá obec) – Libá, nám.(délka cca 12km).
Doprava tam: bus Cheb, aut. nádr. (9:15) – Libá, nám. (9:39), pěšky k býv. rotě Dubina cca 2,5 km, cca 40 min.
Doprava zpět: bus Libá, nám. (17:27) – Cheb (17:55).
Průvodce: Mgr. Filip Prekop (NPÚ Loket) a Mgr. Jan A. Šturma (Místa zblízka)
Kontakt: J. Šturma, tel.: 770 120 454
Poznámka: Turisticky středně náročná trasa. Obuv a oblečení do terénu. Možnost tlumočení exkurze do NJ, v případě zájmu kontaktujte předem J. Šturmu.

AKTUALITY 

Smrt pohledem archeologie