12.10.2018 – 6.1.2019

Kapitola ze Slabikáře návštěvníka památek.
Křesťanské svatyně svou přítomností dotvářejí kulturní krajinu i panoramata sídel a díky spojení hodnot duchovních a materiálních přinášejí pozoruhodné svědectví o síle víry a dovednosti lidských rukou. Tuzemské kostely a kaple, ve druhé polovině 20. století z ideologických příčin opomíjené a zanedbávané, začínají být znovu objevovány a oceňovány coby architektonické a umělecké skvosty. S poznáváním tohoto typu památek se nutně pojí problém porozumění jejich smyslu. Jak by měl nevěřící člověk tyto pro něj poněkud tajemné objekty „číst”?

Již roku 1978 se zásluhou Jaroslava Herouta (1928-2015) dostalo zájemcům výtečné pomůcky v podobě jeho „Slabikáře návštěvníků památek“. Ilustrovaný klíč k poznávání památkových objektů, jejich součástí a mobiliáře se od této doby dočkal tří dalších vydání. Muzeum Cheb u příležitosti výročí vzniku publikace a výročí autorova narození otevírá Slabikář na stránkách věnovaných kostelům a kaplím a k výkladovým heslům připojuje trojrozměrné předměty ze svých sbírek i předměty zapůjčené dalšími subjekty. Návštěvníkům se otevírá cesta k seznámení se základními stavebními součástmi, vybavením a účelem katolickým sakrálních staveb a díky tomu i k pochopení významné části stálé muzejní expozice.