1.8.2020

Navštívíme dvě přírodní rezervace, kde si ukážeme, jak hospodaří příroda, když jí ponecháme les bez zásahu. Účastníci budou moci porovnat původní smíšený les rezervací s hospodářským lesem dále po trase a současně se dozvědí něco o historii zaniklé vsi Václav a systému střežení státní hranice před rokem 1989 v této lokalitě. V rámci komentované vycházky se účastníci dozvědí také zajímavosti o 15leté historii CHKO Český les a postupně si budou moci vyplnit kvíz na toto téma. Na závěr bude možnost společně posedět u ohně s malým občerstvením.

Komentovaná vycházka přírodními rezervacemi k 15. výročí založení CHKO Český les
Den: sobota 1. srpna 2020
Čas: 10:00
Místo: sraz: v 10:00 hod. na křižovatce lesních cest v bývalé vsi Václav nedaleko Pleše (GPS: 49°32‘16.277“N, 12°37‘47.496“E)
Doprava tam i zpět: pouze individuální
Trasa: Od bývalé roty pohraniční stráže Václav přes přírodní rezervaci Malý Zvon, dále pak přírodní rezervací Nad Hutí a zpět na bývalý Václav. Půjde se středně náročným terénem, část trasy povede lesními porosty a po nezpevněných cestách. Délka zhruba šest kilometrů.
Průvodce: Bc. Miroslav Žižka, DiS (AOPK ČR, RP Správa CHKO Český les)
Kontakt: M. Žižka , tel.: 725 724 957
Poznámka: Obuv a oblečení do terénu. Svačinu s sebou. Bude možnost opéct si buřty na ohni.

AKTUALITY