20.11.2018, 19.00

Unikátní program koncertu je sestaven z barokních skladeb převážně židovských autorů a zahrnuje i židovské modlitební a sefardské písně. Dále v koncertu zazní skvosty italského autora Niccola Matteise a nebudou chybět irské barokní písně. Na koncertě vystoupí: Lucie Dušková – barokní příčná flétna a zobcová flétna, Filip Dvořák – cembalo a Kristýna Hodinová – barokní housle.

Lucie Dušková 

vystudovala církevní konzervatoř v Kroměříži. Od roku 2000 se začala intenzivně věnovat studiu barokní, klasicistní a renesanční příčné flétny na Staatliche Hochschule für Alte Musik v Trossingenu u Prof. Linde Brunmayr-Tutz. Jako sólistka mnohokrát vystoupila s barokním orchestrem trossingenské vysoké školy. Následovalo roční studium na Royal Conservatoire Den Haag u Bartholda Kuijkena. Zobcovou flétnu studovala soukromě v Haagu a poté ji absolvovala na Konzervatoři v Plzni. Během řady mistrovských kurzů konzultovala hru na zobcovou flétnu u znalců staré hudby, osobností, jakými jsou např. Corina Marti, Petr Zejfart aj. V současné době je stálou členkou souboru Collegium 1704 a Czech Ensemble Baroque, kde vystupuje jako orchestrální i sólová hráčka. Spolupracuje s barokními soubory Musica Florea a Solamente naturali. V roce 2016 vystoupila jako sólistka s hrou na zobcovou a barokní příčnou flétnu s Jihočeskou komorní filharmonií. Na Konzervatoři v Českých Budějovicích vyučuje obor zobcová flétna a od září 2016 a také barokní příčná flétna.

Filip Dvořák 

vystudoval klavír na Konzervatoři Brno. V následujícím období jeho zájem směřoval ke studiu cembalové hry a autentické interpretace staré hudby na Hudební fakultě AMU ve třídě prof. G. L. Mrázkové a také generálbasu pod vedením Václava Lukse. Dva roky studoval na Vysoké hudební škole v Lipsku. Je vyhledávaným hráčem bassa continua a zakladatelem barokního souboru Hipocondria ensemble. Spolupracuje s mnoha soubory staré hudby, jako například Collegium 1704, Musica Florea, Ensemble Inégal, Venti Diversi. Dále je pravidelným hostem Filharmonie Pardubice, Hradec Králové, Plzeň. Spolupracuje se členy České filharmonie v různých komorních projektech. V posledních letech intenzivně koncertuje se zobcovým flétnistou a dirigentem Jakubem Kydlíčkem pod hlavičkou Concerta Aventina. Stejně významná je spolupráce s vynikajícím houslistou a skladatelem Jiřím Sychou. Od roku 2014 vyučuje na Konzervatoři Teplice, výsledkem čehož je mimo jiné i vznik komorního seskupení Musica Filipika. Filip Dvořák vyhledává rovněž hudební žánry na pomezí klasické a jazzové hudby. Je zakladatelem jazz-barokní formace Transitus Irregularis. Intenzivně se rovněž zabývá stavbou cembal v cembalářské dílně F. Vyhnálka.

Kristýna Hodinová 

vystudovala Pražskou konzervatoř, kde absolvovala v houslové třídě Jaroslava Štětiny. Poté pokračovala ve studiu na Hudební fakultě AMU v Praze u Leoše Čepického. Jako sólistka spolupracovala s Jihočeskou komorní filharmonií. Do roku 2013 byla členkou Sedláčkova kvarteta, se kterým absolvovala mezinárodní kurzy “Internationale SommerAkademie Praha-Wien-Budapest“ 2009 a 2011 a úspěšně se zúčastnila soutěže „Max Reger Wettbewerb“ v Karlsruhe. S kvartetem též natočila CD s díly Martinů, Slavického, Temla a Hořínka. V roce 2010/2011 absolvovala stáž v rámci programu Erasmus na Hochschule für Musik Freiburg ve třídě Magdaleny Rezler. Kristýna Hodinová se věnuje též barokním houslím, absolvovala Letní školu barokní hudby v Holešově ve třídě Petera Zajíčka. Zkušenosti s autentickou interpretací staré hudby získala i u Vojtěcha Spurného. Spolupracuje se soubory Musica Florea a Czech Ensemble Baroque. Intenzivně se věnuje též folklórní hudbě. Je členkou Pošumavské dudácké muziky, kde se zabývá rekonstrukcemi lidových písní. Od jara 2013 působí v Jihočeské filharmonii jako vedoucí skupiny druhých houslí.