7.8.2021

Zapálené místní farmářky nás provedou nejzajímavějšími částmi pozemků ekofarmy Měchov. Přímo v krajině vysvětlí a ukážou, kam směřuje jejich úsilí o hospodaření v souladu s krajinou, v úctě k její historii i současnosti. Mimo jiné uvidíme i dnes už vzácné staré plemeno krávy česká červinka, česká plemena ovcí původní valaška a šumavská ovce, českou bílou kozu a koně slezského norika. Seznámíme se s tím, proč je vhodné chov původních plemen obnovovat. Také uvidíme manipulaci stáda ovčáckými psy. Pánové si přijdou na své při obhlídce vozidla pro šetrné narušování drnu, děti zase při krmení zvířátek a všichni při ochutnávce produktů se zaručeně známou historií, vznikají totiž přímo na farmě. Možná si je i opečeme na ohništi.

Jak to chodí na ekofarmě
Den: sobota 7. srpna 2021
Čas: 10:00
Místo: Sraz v 10:00 u autobusové zastávky Měchov – Otročín (je tam větší prostor pro parkování u kontejnerů na tříděný odpad).
Doprava: pouze individuální.
Trasa: Pastvinami a remízky a provozem místního ekofarmáře (předpokládaná délka exkurze 3-4 hodiny dle zájmu účastníků, nachodíme cca 4 km).
Průvodkyně: Ing. Kateřina Bečková a Jana Sklenářová (obě Ekofarma Měchov a Hnutí Go!)
Kontakt: K. Bečková, tel.: 603 594 184
Poznámka: Z cyklu Krajinou Měchova od jara do zimy – pořadatel Hnutí go! (které se stará o vznik střediska ekologické výchovy při ekofarmě v Měchově).

AKTUALITY 

Okolím Doubravy

Uklidíme Sorgen

Muzeum Cheb opět otevřeno!