14.10.2022

V přednášce zoolog Jan Matějů představí střípky z historie výskytu vlka, rysa a medvěda v severozápadních Čechách se zaměřením na Doupovské hory. Zájem o velké šelmy provází člověka od nepaměti. V minulosti představovaly pro člověka konkurenci, která ho mohla i ohrozit na životě a znalost jejich teritoria a zvyků byla klíčová pro přežití. Časy se změnily a velké šelmy utrpěly v zápase s lidskou společností drtivou porážku. Přesto však v tom, jak vnímáme velké šelmy, přetrvává kromě zvědavosti a respektu i trocha zášti.

Historie velkých šelem nejen v Doupovských horách
Den: pátek 14. října 2022
Čas: 17:00
Místo: Státní zámek Valeč, sál ve správní budově u zámku (Karlovarská 7, Valeč).
Přednášející: RNDr. Jan Matějů, Ph.D. (Muzeum Karlovy Vary)
Kontakt: petrova.marketa@npu.cz
Poznámka: Další podrobnosti na www.zamek-valec.cz.

AKTUALITY 

Mezinárodní den archeologie

Chebské krajkářky