17.9.2022

Lesnicko-botanická vycházka do zachovalých lesních porostů národní přírodní rezervace Kladské rašeliny. Letos si nahlédneme do nejvýše položeného blatkového boru, který roste na Lysině, chráněném rašeliništi na stejnojmenném druhém nejvyšším vrcholu Slavkovského lesa (981 m n. m.). Užijeme si pěknou vyhlídku na jihozápadní část Slavkovského lesa. Babí léto nám ukáže zdejší vzácné biotopy s jejich chráněnými obyvateli v nejpěknějším světle.

Glatzen, Glatzberg, Lysina – chráněná lesní tišina
Den: sobota 17. září 2022
Čas: 9:00
Místo: Sraz v 9:00 u Domu přírody Slavkovského lesa na Kladské.
Doprava tam: bus Mariánské Lázně (6:35) – Kladská (7:05) nebo individuální.
Doprava zpět: bus Kladská (14:45) – Mariánské Lázně (15:05) nebo individuální.
Trasa: Kladská – Hřebenová cesta – NPR Kladské rašeliny, část Lysina – Kladská (změna trasy vyhrazena; délka cca 10 km; středně náročné – místy prostup terénem a pohyb v rašeliništi).
Průvodce: Mgr. Jana Rolková a Ing. Tomáš Fiala (oba AOPK ČR, RP Správa CHKO Slavkovský les)
Kontakt: J. Rolková, tel.: 724 380 021
Poznámka: Počet účastníků na exkurzi je limitovaný (15 osob) z důvodu vstupu do NPR a je nutné se předem registrovat na e-mailu: jana.rolkova@nature.cz. Registrace bude ukončena při naplnění kapacity nebo nejpozději 16. 9. 2022. Je nutné oblečení a voděodolnou obuv do terénu, dále svačinu a dostatek tekutin.

AKTUALITY