24.10.2020

Exkurze nabízí netradiční zážitek návštěvou uzavřené obory s daňky, kde s trochou štěstí lze vidět tato zvířata zblízka. V době říje, odehrávající se ve druhé polovině října, daněk vydává hluboký drsný zvuk, jež je slyšet až do vzdálenosti 500 m. Také nárazy jejich lopat při souboji mohou být zaznamenány i z velké dálky. Vycházka spojená s poslechem a pozorováním nám představí tento nepůvodní druh jelenovitých, kteří jsou u nás drženi převážně v mysliveckých oborách.

Do Studánky za daňky
Den: sobota 24. října 2020
Čas: 9:30
Místo: Sraz v 9:30 na autobusovém nádraží v Mariánských Lázních.
Doprava tam i zpět: Objednaný autobus z autobusového nádraží v Mariánských Lázních (9:30) do Obory Studánka (cca 10:00); návrat do Mariánských Lázní do 16. hodiny.
Trasa: Pěší okruh v Oboře Studánka (variantně dle říje zvířat a zájmu účastníků, délka max. 5 km).
Průvodci: Ing. Václav Procházka, Ing. Tomáš Fiala a Mgr. Jana Rolková (všichni AOPK ČR, RP Správa CHKO Slavkovský les) a Bc. Pavel Schubert (LČR, s. p., LZ Kladská)
Kontakt: J. Rolková, tel.: 354 401 968
Poznámka: Vzhledem k charakteru exkurze je omezena její kapacita (na počet míst v autobuse, max. 40 osob). Hlaste se prosím s předstihem do objednaného autobusu na e-mail jana.rolkova@nature.cz. Aktuální informace budou včas upřesněny na www.slavkovskyles.ochranaprirody.cz. Je vhodné mít oblečení a obuv do terénu. Hodí se také dalekohled. Účast je možná pouze bez psů.

AKTUALITY 

Mezinárodní den archeologie

Festival ptactva v Chebu