5.7.2024

Prozkoumáme flóru minerotrofních rašelinišť v JV části NPR. Navštívíme místo, kde byl poprvé nalezen prstnatec májový rašelinný, uvidíme kvetoucí kropenáče vytrvalé, zdrojovky, vrbu plazivou či rosnatky. Skrze původní smrkové porosty pralesovitého charakteru se pokusíme dostat na reliktní bezlesí s ostřicí šlahounovitou a rozchodníkem huňatým, vystoupáme na Špičák a sestoupíme k zaniklému hostinci na Wunderblüme. Přes bývalou střelnici a Seidlův rybník, kde se zaměříme na obojživelníky, se vrátíme zpět. V případě dostatku času a vhodného počasí přejedeme auty na závěr exkurze na jednu z nedalekých lokalit orchideje běloprstky bělavé. Konec exkurze v cca 17–18 hodin.

Do nitra NPR Božídarská rašeliniště za květenou minerotrofních rašelinišť skrze původní smrkové lesy
Den: pátek 5. července 2024
Čas: 11:00
Místo: Sraz v 11:00 na parkovacím plácku u Jahodové louky (50°24’5.7″N, 12°55’2.5″E) při silnici z Jáchymova do Božího Daru.
Doprava: TAM a ZPĚT: individuální.
Trasa: Mimo cesty vnitřkem NPR Božídarské rašeliniště, celkem 7 km.
Průvodci: Mgr. Vladimír Melichar (geobotanik, přírodovědec na volné noze)
Kontakt: Mgr. Vladimír Melichar, tel.: 606 405 384
Poznámka: Obuv a oblečení do terénu, ideálně holínky. Je potřeba počítat s probořením do rašeliny a ušpiněním. Počítejte s náročnější trasou. Na exkurzi nelze brát psy a to ani na vodítku.