Pedagogický projekt

Muzeum Cheb rozšiřuje svoji bohatou nabídku výukových programů určenou pro žáky základních a středních škol. Za finanční podpory Ministerstva kultury ČR připravilo nový edukativní program Dílna archeologa. V interaktivní besedě seznámí archeolog muzea účastníky s nejstaršími dějinami Chebska od doby bronzové až po vrcholný středověk. 

Můžete se těšit na poutavou přednášku doplněnou promítáním. V průběhu besedy se účastníci mohou dotýkat a podrobně prozkoumat věrné kopie archeologických artefaktů z našeho regionu. Nedílnou součástí programu je i pracovní sešit, který vhodně doplňuje získané informace. V závěru besedy si každý může zábavnou formou zopakovat nabyté vědomosti.

Beseda je určena širokému spektru žáků od prvního stupně základních škol až po školy střední. Taktéž pro rozličné vzdělávací a zájmové instituce. Program je individuálně upravován na základě věku, znalostí a potřeb účastníků. Předpokládaná délka programu je 90 minut. Pokud budou mít zájem o tuto besedu i školy ze vzdálenějších a špatně dostupných míst okresu Cheb, lze besedu uskutečnit na půdě školy. Rádi přijedeme.

Projekt byl financován v rámci podpory edukativních aktivit v oblasti muzejnictví podporujících rozvoj školních vzdělávacích programů a celoživotního vzdělávání na vysokých školách.