25.9.2021

Po několika letech se jedna z exkurzí opět vrací na Dianu, přesněji řečeno do jednoho z nejcennějších chráněných území Českého lesa – Přírodní rezervace Diana, vyhlášené již ve 30. letech 20. století. Tentokrát se detailně zaměříme na historii a současný stav více než dvaceti hektarů původního bukového pralesa, jeho floru i faunu.

Diana – zastavení nad osudem jedné rezervace
Den: sobota 25. září 2021
Čas: 9:00
Místo: Sraz v Dianě u mostu přes Kateřinský potok (49°38‘12.6“N, 12°35‘41.8“E).
Doprava: TAM a ZPĚT: pouze individuální.
Trasa: Nenáročnou procházkou přes Dianu (obec) do Přírodní rezervace Diana a zpět (délka trasy do 5 km).
Průvodce: RNDr. Evžen Kůs
Kontakt: L. Koryťáková Nováková, tel.: 728 496 075