20.4.2020 ?

Volný program ve dvoře Domu přírody Českého lesa – recyklační dílny, opékání špekáčků…, od 16:30 hod. úklid Baarovy stezky.

Den země
Den: pondělí 20. dubna 2020
Čas: 10:00
Místo: Dům přírody Českého lesa v Klenčí pod Čerchovem.