13.5.2023

Pro návštěvníky budou na naučné stezce připravena stanoviště, na kterých se dozví zajímavé informace o lese a zvěři. Zároveň budou na jednotlivých stanovištích pro děti připravené vědomostní a poznávací soutěže o zajímavé ceny. Během akce proběhne ukázka práce tažných koní, návštěvníci se budou moci svézt v koňském spřežení, či si opéct špekáčky na ohni.

Den otevřených lesů v přírodním parku Zelenov
Den: sobota 13. května 2023
Čas: 9:00
Místo: Sraz na chatě Zelenov (49°24’55″N, 12°53’13″E).
Doprava: TAM a ZPĚT: pouze individuální.
Poznámka: Sledujte www.domazlicke-lesy.cz.