termín bude upřesněn

O současné době se mluví jako o antropocénu, poněvadž planetární dynamika je už nezvratně ovlivněná člověkem. Tento vliv se nejčastěji vykládá jako ničení přírody spojené s bezprecedentním úbytkem biologické rozmanitosti. Vztah mezi přírodou a člověkem ale není tak jednoznačný a to, co se v přírodě, včetně naší krajiny, děje, je často složitější a vlastně zajímavější, než aby to šlo vměstnat do škatulky „člověk proti přírodě“.

Prof. David Storch, Ph.D., je biolog. Zabývá se makroekologií, biodiverzitou a ekologickou teorií. Přednáší na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze a externě též na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Kromě vědeckých a popularizačních článků napsal řadu knih, například „Biologie krajiny“ s Jiřím Sádlem, mnoho dalších editoval. V současné době pracuje v Centru pro teoretická studia, společném pracovišti Univerzity Karlovy a Akademie věd České republiky. Je členem Učené společnosti České republiky, výboru České společnosti pro ekologii, rady Fóra ochrany přírody a rady ředitele Agentury ochrany přírody a krajiny.