Příroda

/Příroda

Mapujeme jiřičky

Ve městech můžeme najít nespočet ptačích druhů, které se přizpůsobily k životu v blízkosti lidí, z nichž některé si dokonce staví hnízda přímo na budovách a jsou na lidská obydlí silně vázány.