David Storch: Žijeme v době šestého masového vymírání? Budoucnost přírody v antropocénu

 termín bude upřesněn

O současné době se mluví jako o antropocénu, poněvadž planetární dynamika je už nezvratně ovlivněná člověkem. Tento vliv se nejčastěji vykládá jako […]