11.6.2023

Okružní trasa do okolí Chotíkova. Při exkurzi se zaměříme na horní tok Malesického potoka pod Krkavcem. Seznámíme se s jeho historií a krajinnými úpravami, které vedly k citelným zásahům do vodního režimu (napřímení vodního toku, odvodnění krajiny). Rovněž bude prozkoumána místní květena. Po skončení exkurze možnost občerstvení v cyklobufetu Na Štuperku.

Botanicko-hydrobiologická exkurze povodím Malesického potoka
Den: neděle 11. června 2023
Čas: 10:30
Místo: Sraz v 10:30 v obci Chotíkov na autobusové zastávce Chotíkov.
Doprava tam: bus Plzeň, terminál (10:10) – Chotíkov (10:29)
Doprava zpět: bus Chotíkov (14:31, 15:30, 16:49, 17:29) – Plzeň, terminál (14:48, 15:48, 17:06, 17:48).
Trasa: Chotíkov – horní tok Malesického potoka – Chotíkov. Celková délka trasy je přibližně 4 km.
Průvodci: MUDr. Petr Lejčko (hydrobiologie, Živá krajina Plzeňský kraj, z. s.); Ivona Matějková (botanika, Západočeské muzeum v Plzni)
Kontakt: I. Matějková, tel.: 604 570 387
Poznámka: Oblečení do terénu, je vhodná vodě odolná obuv.