16.10.2021

Vycházka z náměstí na zaniklý hrad na Hladovém vrchu a dále údolím Bochovského potoka k dosud historicky neurčené ostrožně. Výstup z údolí k hradu Hartenštejn.

Bochovský středověk. Hrady Hungerberg a Hartenštejn a kostel sv. Jakuba
Den: sobota 16. října 2021
Čas: 14:00
Místo: Sraz v 14:00 u věžovité studny na náměstí v Bochově (50°9’2″N 13°2’43″E).
Doprava tam: individuální, nebo bus K. Vary, terminál (12:25) – Bochov, nám. (13:02).
Doprava zpět: pouze individuální.
Trasa: Vycházka z náměstí na zaniklý hrad na Hladovém vrchu a dále údolím Bochovského potoka k dosud historicky neurčené ostrožně. Výstup z údolí k hradu Hartenštejn (délka přibližně 5 km, předpokládaný konec cca 17:00).
Náplň: Vycházka po místní starší historii.
Průvodce: Mgr. Jiří Klsák (Muzeum Karlovy Vary)
Kontakt: J. Klsák, tel.: 605 406 472