Kalendárium: Říjen 2023

Ochrana přírody, proč a jak?

 21.10.2023

V rámci cyklu Valeč – brána Doupova nám přednášející (RNDr. Jan Matějů, Ph.D. z Muzea Karlovy Vary) představí základní důvody pro ochranu přírody a obecné principy ochrany […]

Lázeňský festival jablek

 15.10.2023

Tradiční festival na oslavu podzimní sklizně jablek a hrušek na kolonádě v Mariánských Lázních. Program festivalu je celodenní – jarmark místních výrobců a řemeslníků, výstava regionálních odrůd […]

Za starými stromy do okolí Pramenů

 14.10.2023

Velikostí a tvarem výjimečné velké stromy, hlavně smrky, stará bříza u božích muk, tři nejmohutnější jedle v Karlovarském kraji, starobylá klenová alej.  Jedná o doprovodnou akci ke […]

Setkání příznivců Českého lesa

 12.10.2023

Setkání všech přátel a příznivců Českého lesa od profesionálních přírodovědců až po širokou veřejnost. Můžete se těšit na zajímavé přírodovědné a historické přednášky týkajících se Českého lesa. Na […]

Za lišejníky Gutštejnu

 7.10.2023

Už na prvních 200 metrech uvidíte tolik druhů lišejníků, že Vám půjde hlava kolem… Na exkurzi se vybavte jakoukoliv silnější lupou (nejlépe zvětšení 10× a více), na případné […]

Festival ptactva u Libockých mokřadů

 7.10.2023

Ptactvo polního mokřadu, který vznikl propadem poddolovaného území v blízkosti Kynšperka nad Ohří, který je nápadný svou velikostí i biologickou rozmanitostí. Apelujeme na všechny účastníky exkurze, aby […]