Kalendárium: Červenec 2022

//Červenec

Sborník muzea Karlovarského kraje

č. 29 (2021)

Sborník muzea Karlovarského kraje je jediným cíleně zaměřeným periodikem na dějiny a přírodu chebského a karlovarského regionu vycházejícím v České republice. Jako takový má nezastupitelnou hodnotu a […]

Výroční zpráva Muzea Cheb

za rok 2021

Do sekce “Muzejní dokumenty” byla přidána Výroční zpráva Muzea Cheb za rok 2021. Výroční zpráva muzea Cheb přináší podrobný, systematicky členěný přehled o všech odborných, kulturních a […]

Letní tábor – pouliční divadlo

 18. – 22. 7. 2022

Muzeum Cheb připravilo opět ve spolupráci s KC Svoboda pro děti školou povinné prázdninovou výtvarně-dramatickou dílnu. Jedná se o tábor, který bude trvat […]