Kalendárium: Červenec 2021

//Červenec

Paleogenní dřeva Doupovských hor

 9.7.2021

Vulkanický komplex Doupovských hor je klasickou oblastí nálezů fosilních dřev. Konkrétně Kadaň a blízké okolí představuje druhově nejrozmanitější naleziště zkamenělých třetihorních […]

Motýli od Černé řeky

 4.7.2021

Lesy pod Čerchovem, možná překvapivě, ukrývají vlhké květnaté louky s krvavcem. Tyto louky skýtají domov řadě motýlů, mimo jiné i “krvavcovým […]